O nas O nas

Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.


Jaderná energetika

Probíhající projekty            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Externí hazardy  Temelín/Dukovany   Studie
ČEZ a.s.   Odolnost budov proti výbuchům   Dukovany   Analýzy
ČEZ a.s.   Aktualizace bezpečnostní zprávy – externí a interní hazardy   Dukovany   Studie
ÚJV Řež   Přípravné environmentální studie pro nový jaderný zdroj   Dukovany   EIA
ČEZ a.s.   Studie lokalizace umístění nového jaderného zdroje   Dukovany   Studie
             
2015            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
JESS a. s.   EIA Nový jaderný zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice   Jaslovské Bohunice   EIA
ÚJV Řež   Přípravné environmentální studie pro nový jaderný zdroj   Dukovany   EIA
ČEZ a. s.   Aktualizace bezpečnostní zprávy – externí a interní hazardy   Temelín/Dukovany   Studie
ČEZ a. s.   Bezpečnostní zpráva pro veřejnost   Dukovany   Studie
ČEZ a. s.   Metodika hodnocení odchylek v procesu PSR   Temelín/Dukovany   Studie
JAVYS a. s.   PSR FS KRAO Mochovce   Mochovce (SK)   Analýzy
             
2014            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Doplnění, úpravy a aktualizace PpBZ JE Dukovany a ZBZ NJZ Dukovany v částech 2.2, 2.3 a 2.4  Dukovany   Analýzy
ČEZ a.s.   Prodloužení doby provozu EDU1-4 do roku 2027   Dukovany   EIA
VÚJE Trnava   Poskytnutí podpůrných služeb v rámci projektu VUJE 2000011 „Vypracovanie projektovej základne EBO a EMO“   Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
             
2013            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
JESS   Nový jaderný zdroj v lokalitě Jaslovských Bohunic   Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
INVEK   Environmentální posouzení projektu VH2 ETE   Temelín   Analýzy
ČEZ a.s.   Zpracování modifikace V226-Obnova SKŘ JE Dukovany v rozsahu modulů M3-M5 do PPNZ EDU   JE Dukovany   Analýzy
ProServ/ČEZ a.s.   AP1000 design poradenství   Temelín   Poradenství
Energoprojekt Praha   Nový jaderný zdroj EDU5   Dukovany   Analýzy
Energoprojekt Praha   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín-zajištění technické podpory (EIA)   Temelín   EIA, SEA
SCES Group spol. s r.o.   Poradenské služby zaměřené na inženýrské činnosti a odbornou pomoc bezprostředně navazující na proces EIA ve vazbě na vydané stanovisko k záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín   Temelín   Poradenství
EKOJET s.r.o. Bratislava   Vypracovanie dohodnutých kapitol a častí správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie pre IPR EMO 44200, IPR EBO 10130 - Systém spracovanie kvapalných Ra koncentrátov   Slovensko   EIA, SEA
ČEZ a.s.   Doplnění, úpravy a aktualizace PpBZ JE Dukovany a PpBZ JE Temelín v částech 2.3, 2.4, 3.3 a 3.5   Dukovany   Analýzy
VUJE Trnava   Vypracovnie projektovej základne EBO a EMO   Jaslovské Bohunice   Analýzy
             
2012            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ a.s.   Doplnění, úpravy a aktualizace PPBZ JE Dukovany a JE Temelín   Dukovany, Temelín   Analýzy
ÚJV Řež, a.s.   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín - zajištění technické podpory   Temelín   EIA
ČEZ a.s.   Ověření lokalizace a rozsahu rozšířehní JE Dukovany   Dukovany   Analýzy
ČEZ a.s.   Metodiky a kritéria pro provedení periodického hodnocení bezpečnosti (PSR EDU 30)   Dukovany   Analýzy
VUJE a.s.   Vypracování dílčích studií pro vývoj metodiky Design Basis v rámci projektu "Vypracovanie projektovej základne EBO a EMO (etapy 1, 2, a 3)"   Mochovce, Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
             
2011            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
SCES-Group, spol. s r.o.   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín - zajištění technické podpory EIA   Temelín   EIA
VUJE a.s.   Vypracování dílčích studií pro vývoj metodiky Design Basis v rámci projektu "Vypracovanie projektovej základne EBO a EMO (etapy 1, 2, a 3)"   Mochovce, Jaslovské Bohunice (SVK)   Analýzy
             
2010            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
SCES-Group, spol. s r.o.   Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín - zajištění technické podpory EIA   Temelín   EIA
ČEZ a.s. Verifikace postupu řešení následků vnějších událostí "Extrémní vítr" pro jadernou elektrárnu Dukovany Dukovany Analýzy
Amec Foster Wheeler Nuclear UK Revize periodického posouzení bezpečnosti Jaderné elektrárny Cernavoda Cernavoda (ROM)  Analýzy
Energoprojekt Praha Zvýšení tepelného výkonu reaktoru VVER 1000 v ETE Temelín Analýzy
             
2009            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ, a.s.   Územní studie pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany   Dukovany   Analýzy
ČEZ a.s. PSR Temelín: Oblast 12 Lidský faktor Temelín Analýzy
ČEZ a.s. PSR Temelín: Oblast 10 Organizace a řízení Temelín Analýzy
ARTECH spol. s r.o. EIA studie pro NPP Temelín - půda a kulturní památky Temelín Analýzy
             
2007            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ, a.s.   Využití projektových rezerv bloků JE Dukovany na okolí   Dukovany   Analýzy
             
2006            
             
Klient   Projekt   Lokalita   Typ práce
ČEZ, a.s.   Sklad vyhořelého jaderného paliva v elektrárně Temelín   Temelín   EIA
Energoprojekt Praha Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín o výkonu do 2400 Mwe Temelín Studie